Fakturamall 1 – PDF

En mall för dig som vill skapa en faktura. Ladda ner och använd obegränsad. Vissa uträkäningsfunktioner medföljer varpå du är tvungen att högerklicka på filen och sedan klicka på ”Spara som”. Annars går det inte att använda fakturamallen

Friskrivning: Jag tar inte något som helst ansvar ifall dokumentet skulle uppbära någon form av fel/brister. Användandet sker helt på användarens egen risk. Användaren bär även ansvar för att uppgifter som används i dokumenten stämmer överens med verkligheten.

Ladda ner filen genom att klicka på länken nedanför
Faktura_1