Dåliga tankar bör skaka galler….

Dåliga tankar är något som hörs på namnet, inget bra. Det kan vem som helst räkna ut. Men likväl som de är dåliga finns det mängder av personer som på något konstigt sätt älskar dem, trots att de inte är bra. Varför? Vi människor är uppvuxna i Jantelagen och där hör vi hemma. Helt enligt svenska traditioner.

Jag kan ge er några sjuka exempel på individer som anammar dåliga tankar med målet att må bra.
Anorektiker är en sjukdomsgrupp som gärna förvandlar negativa tankar, till något mer negativt med målet att försöka må bra. Det är i stora drag en psykisk sjukdom som förr eller senare syns på utsidan, tyvärr. En negativ spiral med målet för individen att till slut må bra. Jag önskar att den här typen av problem inte finns, men likväl finns dem och därför behöver man ge allt man kan ge till dessa individer.

En annan typ av individer som ser problem som lösning på ett annat problem går

Carl Jonas

Hej! Jag heter Carl Jonas. Du läser nu ett inlägg som är skapat för dig så att du kan bli bättre på företagande och entreprenörskap. Kommentera gärna artikeln så lovar jag att svara inom kort. Tack för att du läste det här!

You may also like...