6 tips att tänka på som ledare

Ledarskap kräver en del av dig som person

Hej där!
Är du någon form av ledare i en organisation? Då kan du ha stor nytta av det här inlägget. Dels för att jag tror att du som ledare vill bli bättre på att leda, dels för att du vill att dina medarbetare skall uppfatta dig som en bra och seriös ledare så därför tänkte jag hjälpa dig genom att ge dig lite verktyg som du som ledare kan behöva i vardagen.

1, Du är en del av företaget
Därför skall du i alla dina beslut alltid tänka på företagets bästa. Det är därför du har fått förtroendet att bli en ledare i organisationen. När det handlar om företagets bästa ser man i 99 fall av 100 till ekonomin. Så det är här den svåra balansgången börjar. Står du inför ett vägskäl där du måste välja fördelar för personalen eller fördelar för företaget är det din huvuduppgift, om inget annat framkommit att tänka på företagets bästa. Vilket ibland kan sätta dig i en obekväm sits om beslutet innebär att personalen drabbas negativt i form av sämre villkor, sämre förhållanden etc. men som gynnar företaget positivt. Som ledare krävs det alltså att du, med hjälp av dina beslut gör allt du kan för att företaget skall må bra.

2, Bli bra på att argumentera
Ibland kanske du inte kommer överens med dina medarbetare och ibland kanske du inte kommer överens med din chef. Allt detta är en naturlig del av din vardag. I exemplet ovan gav jag dig råd på hur du skall agera som ledare, att du alltid skall tänka på företagets bästa. Tvingas du nu ta ett beslut som skall drabba dina medarbetare negativt vill det till att du kan argumentera för saken så att dina medarbetare förstår varför du tog beslutet som innebar vissa försämringar. Kan du inte argumentera för din sak blir det lätt att personalgruppen tappar förtroende för dig och det är inte bra alls. Därför är det bra om du som ledare tänker på det här:

-Vad du säger
-Hur du säger det du säger
-Varför du säger det du säger
-Varför du/ledningen har tagit beslutet som du meddelar

Klarar du inte av det här är det väldigt lätt att förtroendet för dig som ledare snabbt sjunker i botten vilket för dig kan innebära en katastrof.
Tag därför hjälp från andra ledare. Googla runt, anlita experter m.m. Gå till en ledarcoach (vilket inte nödvändigtvis företaget måste betala för) och bli bättre på punkterna ovan. Det ses mycket bättre om du själv tar ett aktivt beslut på att bli en bättre ledare genom att göra en del åtgärder utanför arbetet istället för att företaget du är anställd på skall hjälpa dig i din karriär.

3, Bli bra på att handla
Har du tagit ett beslut och meddelat att vissa åtgärder skall genomföras måste åtgärderna genomföras. Jag vet att det låter som en självklarhet men det är det inte alltid. Jag har varit med när flertalet ledare meddelar ett budskap, en åtgärd som skall genomföras men det händer ingenting. I min värld är det katastrof för respekten för ledaren. Så därför måste du bli grym på genomförande. Dina beslut om åtgärder måste grunda sig på en plan som skall verkställas. Verkställs inte det du har meddelat personalen kommer folk ifrågasätta din handlingskraft.

4, Du måste kunna motivera
Kan du inte motivera dina medarbetare till varför de skall göra på ett visst sätt så blir det svårt att uppnå mål som ledningen har satt. Saknar dina medarbetare anledning till att göra sitt yttersta för att uppnå målet kommer du heller aldrig att uppnå målet. så enkelt är det. Därför kan det vara bra att ge medarbetarna en morot. Hur stor den moroten skall vara är upp till dig att besluta. Men din personal enbart en anledning att gå till jobbet. Det är att fullfölja sitt avtal gentemot företaget som arbetsgivare. Ofta är det framtaget ett kollektivavtal som säger att personalen inte behöver göra mer än nödvändigt. Att då begära mer än nödvändigt blir ofta svårt om de inte får något för det. En fördel, löneökning, resa, ja vad som helst egentligen. Så hur målet skall se ut kan vara något i stil med:

Uppnår vi produktionsmålet för år 2013 kommer företaget bjuda er på kryssning till Helsingfors

Ett sådant mål kommer göra att personalen presterar mer än förväntat och därför kommer troligtvis produktions målet att uppnås som i exemplet. Medarbetarna har en anledning att prestera bättre som i sin tur kommer generera en ökad försäljning för företaget, vilket innebär att företaget kommer må bättre. Du kommer uppfattas som en god ledare.

5, Du måste vara rättvis
Antingen är du lika bra kompis med alla eller så är du inte kompis med någon. Så enkelt är det. Du kan inte vara dödspolare med ett par av dina medarbetare. Hamnar du i en sådan situation så blir det lätt väldigt mycket tal om hur du som ledare särbehandlar dina kompisar. Det i sin tur kan innebära att din plats som ledare ifrågasätts och därför är det viktigt att du behandlar dina medarbetare likadant för att inte råka ut för risken att uppfattas som någon som behandlar vissa med fördel och andra med nackdel.

6, Var personlig
Folk gillar oftast de som är personliga. Egna. Gör gärna inte som alla andra gör, för det sätter inte värde i dig som person. Gör allt du gör på ett annorlunda sätt som gärna skapar lite uppmärksamhet. Det kommer gynna dig som person och som ledare. Om det är med hjälp av kläder som du är annorlunda, om det är med sätt att prata som gör dig annorlunda, om det är med sätt som du tar beslut som gör dig annorlunda är upp till dig, men våga vara lite udda så kommer du få en stor genomslagskraft, vilket i sin tur kommer gynna ditt företag positivt, i det långa loppet.

Carl Jonas

Hej! Jag heter Carl Jonas. Du läser nu ett inlägg som är skapat för dig så att du kan bli bättre på företagande och entreprenörskap. Kommentera gärna artikeln så lovar jag att svara inom kort. Tack för att du läste det här!

You may also like...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *