Att köpa/kolla på bil

Är inte alltid så lätt. Medveteet klädde jag mig ”sämre” och inte i kostym. På ett ställe fick jag ingen hjälp alls. På det andra fick jag kontakt men hänvisades i stället till internetsidan för att få reda på sortiment. Resten av firmorna som besöktes var kontakten jag fick överlag väldigt dålig. Berodde det på mitt val av kläder? Eller berodde det i grund och botten på säljfirmornas oförmåga att låta säljarna bli införstådda i det värdet som finns hos alla kunder? Oavsett vad denne kund har för kläder på sig. Är det så prestigeladdat när man planerar att köpa bil? Planerar att konfrontera de värsta firmorna för att få en förklaring

Carl Jonas

Hej! Jag heter Carl Jonas. Du läser nu ett inlägg som är skapat för dig så att du kan bli bättre på företagande och entreprenörskap. Kommentera gärna artikeln så lovar jag att svara inom kort. Tack för att du läste det här!

You may also like...