Småföretagarens tre vanligaste försäkringsmissar!

Foretagarforsakring-misstag

I en artikel i Svenska Dagbladet med rubriken ”Småföretagare hamnar ofta i försäkringsfälla” lyfter skribenten Peter Alestig upp en extremt viktigt del av livet som småföretagare. En del som allt för många missar vilket kan resultera i mycket dyrköpta erfarenhet.

Det handlar om bristen på företagsförsäkring och detta många gånger just på grund av en missuppfattning om att hemförsäkringen ersätter mer än vad den egentligen gör. En missuppfattning som allt för många inser är felaktigt när väl olyckan är framme.

Det är framförallt gällande tre punkter som många småföretagare har fel uppfattning om företagsförsäkringen.
”Alla behöver inte juridiskt skydd”
Det är precis tvärtom. Den största orsaken till att skaffa företagsförsäkring är att få ekonomisk hjälp om man av någon anledning skulle bli stämd. Det händer inte ofta men om så sker kan skadestånden vara mycket stora.
”Hemförsäkringen gäller för egendom inom hemmet”
Det är enbart de saker som ägs av dig som privatperson och som inte används inom företaget som täcks av hemförsäkringen. Den som köpt en laptop för att arbeta hemifrån och tappar den kommer till stor sannolikhet inte få ut något på hemförsäkringen. Detta i det fall som det är företagets egendom. För att få ersättning för en skadad dator behövs en företagsförsäkring.
”Hemförsäkringen har en reseförsäkring som gäller vid resa utomlands”
Det är helt sant att samtliga hemförsäkringar även har en reseförsäkring. Men den gäller enbart om resa sker som privatperson. Är det en tjänsteresa är risken mycket stor att någon ersättning inte alls kan fås. För den som blir sjuk i utlandet kan det därmed innebära en mycket hög kostnad med allt från sjukhuskostnader och tidigare hemresa med nya biljetter.
Men även den som tecknat en företagsförsäkring bör kontakta sitt försäkringsbolag innan avresa. Försäkringen kan vara olika utformad beroende om resan exempelvis sker inom EU eller utanför EU:s gränser.

Allt mer nischade och prispressade företagsförsäkringar

Många företagare upplever det svårt att jämföra olika företagsförsäkringar just eftersom man är osäker på vad dessa bör innehålla för delar. Enligt Magnus Wallén på försäkringsbolaget IF är det därför en rekommendation att välja branschanpassade försäkringar vilket oftast finns hos dagens försäkringsbolag. Just specialiserade försäkringar är något som vuxit sig starkt och är något som är väldigt utbrett idag. Men så var det inte i början när företagsförsäkringarna blev allt vanligare hos de allmänna försäkringsbolagen.

”I början var det oligopol som gällde. Försäkringarna såg likadana ut och kostade ungefär lika mycket” säger Gunnar Olsson på Konsumenternas Försäkringsbyrå i en intervju till Råd & Rön. Idag är det däremot en betydligt större prisskillnad och profilering. Något som både gynnar företagarna gällande pris och försäkringsskydd. Genom att teckna en mer specialanpassad försäkring betalar man enbart för det skydd som företaget behöver.

Ett flertal försäkringsbolag har därmed helt och hållet gått ifrån tanken med ett eller ett par försäkringslösningar för att istället skräddarsy försäkringar utifrån yrke, bransch eller annat. Försäkringsföretaget Svedea skriver exempelvis på deras hemsida att de ”inte har några färdiga försäkringar på lager. Istället tar vi fram unika lösningar för varje grupp” .
Det är extremt viktigt att ha en företagsförsäkring. Men minst lika viktigt är det att förstå vad den innebär och täcker. Det är som Gunnar Olsson sammanfattar det ”Att enbart fokusera på priser är inte bra”

Carl Jonas

Hej! Jag heter Carl Jonas. Du läser nu ett inlägg som är skapat för dig så att du kan bli bättre på företagande och entreprenörskap. Kommentera gärna artikeln så lovar jag att svara inom kort. Tack för att du läste det här!

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *